Regulamin Vouchery dla klienta indywidualnego

 

Regulamin Voucherów BEMA-RES

na zakup okien i drzwi marki Internorm

 

 

I. Pojęcia:

 

1. Wydawca – Marek Bednarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BEMA-RES Marek Bednarz, ul. Krakowska 12A, 35-111 Rzeszów, NIP: 8652259225 – zwany dalej „BEMA-RES”.

2. Voucher – dokument w formie papierowej wystawiany na okaziciela, posiadający wartość nominalną brutto oraz datę ważności uprawniający do:

a) realizacji wyłącznie w Salonie sprzedaży Wydawcy Vouchera,

b) otrzymania określonego rabatu.

3. Użytkownik (okaziciel) –  posiadacz Vouchera.

4. Salon sprzedaży – salon sprzedaży BEMA-RES wyłącznie właściwy do realizacji Vouchera znajdujący się przy ul. Krakowskiej 12 B, 35-111 Rzeszów.

 

 II. Ogólne warunki użytkowania Voucherów

1. Voucher jest dokumentem uprawniającym okaziciela do otrzymania rabatu kwotowego w wysokości 1.000,00 zł na jednorazowy zakup okien i drzwi marki Internorm w Salonie sprzedaży BEMA-RES zlokalizowanym w Rzeszowie.

2. Voucher może być wykorzystany jedynie w przypadku dokonania przez okaziciela vouchera zakupu okien i drzwi marki Internorm o wartości przekraczającej jednorazowo 30.000,00 zł przy czym voucher stanowi jedynie uzupełnienie zapłaty do wartości nominalnej produktu.

3. Voucher nie może być:

a) łączony z innymi Voucherami celem zapłaty za jeden produkt,

b) łączony z innymi promocjami i rabatami aktualnie obowiązującymi w Salonie sprzedaży BEMA-RES,

c) wykorzystany do wielokrotnego użytku,

d) podzielony na mniejsze kwoty.,

e) zamieniony zarówno w całości jak w części na gotówkę lub na inny ekwiwalent.

4. Za niewykorzystany voucher BEMA-RES nie zwraca pieniędzy.

5. Okaziciel vouchera powinien zgłosić chęć skorzystania z Vouchera przed rozpoczęciem czynności kasowych w Salonie sprzedaży BEMA-RES.

6. BEMA-RES ma prawo odmówić realizacji vouchera w przypadku upływu terminu ważności Vouchera.

7. Okres ważności Vouchera wskazany został w jego treści.

8. Voucher nie stanowi przedmiotu obrotu handlowego.

 

III. Postanowienia końcowe

1. BEMA-RES zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O powyższych zmianach nabywcy (okaziciele) vouchera zostaną powiadomieni poprzez udostępnienie aktualnych wersji Regulaminu na stronie www.bemares.pl

2. Voucher będzie nieważny w przypadku jego odsprzedaży lub próby odsprzedaży. W takim wypadku nie przysługuje zwrot należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2020 r.

Sprawdź naszą ofertę

W naszej ofercie znajduje się zróżnicowany asortyment z zakresu stolarki okiennej i drzwiowej, w skład którego wchodzą nowoczesne i funkcjonalne okna, rolety, żaluzje, parapety, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, bramy garażowe i wiele innych. Oferujemy projekt, montaż oraz usługi serwisowe.